ΦΡΙΞΟΣ


Η Α.ΞΕ.Π.Τ έχει τα πνευματικά δικαιώματα του βραβευμένου εκπαιδευτικού προγράμματος σεξουαλικής αγωγής για την προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία "Παίζω με το ΦΡΙΞΟ και μαθαίνω για το σώμα μου και τις διαπροσωπικές σχέσεις".
ΦΡΙΞΟΣ